Портфолио

Очаквайте скоро…

Никога не съм наистина удовлетворена, че разбирам нещо, защото, разбирам добре доколкото е възможно, че мога да схвана само безкрайно малка част от всичко, което искам да разбера…
~Ада Лавлейс