Информационни технологии с APT Интелигентни Системи

При навлизането в нова област, съществува тенденция да преувеличаваме това, което вече считаме за интересно или забележително; после, когато открием, че нашите понятия са надминали онова, което е наистина надеждно, като естествена реакция подценяваме реалното състояние на нещата

~ Ада Лавлейс